chronoss@chronoss.pl

+48 661 603 379

chronoss@chronoss.pl

+48 661 603 379

Dofinansowania z UE

Firma CHRONOSS INDUSTRY SERVICE SPÓŁKA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy CHRONOSS INDUSTRY SERVICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wdrożenie na rynek innowacji procesowej”.

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.-31.12.2023 r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych oraz komercjalizację opracowanych na ich podstawie nowych produktów. Projekt dotyczy wprowadzenia do oferty firmy nowych produktów oraz innowacji procesowej. Firma planuje wdrożyć nowe produkty i usługi w oparciu o obróbkę detali z wykorzystaniem 4 – osiowego poziomego centrum obróbkowego CNC, przystosowanego do obróbki podstaw do wyłączników wysokiego napięcia od 110 do 400 kV.

Wartość projektu ogółem: 1 729 687,50 zł

Wysokość wydatków kwalifikowanych: 1 406 250,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 878 906,25 zł